Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт, розташований на доменному імені www.yaye.life, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
- «Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені ТОВ «СПАЛАХ», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
- "Персональні дані" - будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до визначеної фізичної особи, або до фізичної особи, що може бути визначена (суб'єкту персональних даних).
- «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
- «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
- «Користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет.
- «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений вебсервером і зберігається на комп'ютері користувача, який вебклієнт або веббраузер кожен раз пересилає вебсерверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
- «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту www.yaye.life Інтернет-ресурс не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті.
Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен на вимогу надати Адміністрації сайту при заповненні будь-яких форм зворотного зв'язку на сайті.
Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на сайті www.yaye. Форми можуть охоплювати наступну інформацію:
- Ім'я, Прізвище Користувача або Покупця, або вказаної ним особи (одержувача);
- контактний телефон Користувача, Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
- адреса електронної пошти (e-mail);

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
- Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.
- Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту www.yaye має права передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті www.yaye.life
Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
Користувач зобов'язаний:
- Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.
- Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
Адміністрація сайту зобов'язана:
- Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
- Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пунктів предусмотрених цієї Політики Конфіденційності.
- Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в наявному діловому обороті.
- Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених в цієї Політики Конфіденційності.
У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
- Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
- Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
- Була розголошена за згодою Користувача.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту й Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

ДОДАТКОВІ УМОВИ
Адміністрація сайту www.yaye вправі вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти, вказавши розділ сайту.
Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.yaye.life